medical equipment

تماشا کنید : هشتمین همایش بین المللی مهندسی پزشکی (BMEiCON ۲۰۱۵)

ویدیو کامل هشتمین همایش بین المللی مهندسی پزشکی (BMEiCON 2015)

The 8th Biomedical Engineering International Conference

ادامه مطلب …

medical equipment

تماشا کنید : وظیفه مهندسین پزشکی چیست ؟

غیر ممکن است در رشته مهندسی پزشکی تحصیل کرده باشید و اطرافیان این سوال ها را از شما نپرسیده باشند ادامه مطلب …