Biomedical Engineering

بازار کار و آینده شغلی رشته مهندسی پزشکی

یکی از درگیری های ذهنی علاقه مندان و دانشجویان و تحصیل کردگان رشته مهندسی پزشکی  آینده شغلی و درآمد این رشته است. عده ای می گویند که این مهندسی پزشکی دارای درآمد زیاد است و عده ای می گویند بازار کار این رشته ضعیف است … ادامه مطلب …