memrise

معرفی سایت : آموزش زبان انگلیسی به سبک ممرایز memrise

مِمرایز یکی از بهترین سرویس های آنلاین آموزشی می باشد که خوشبختانه شامل محتوای فارسی بسیاری نیز می باشد، درس‌های آن عمدتاً برای یادگیری زبان است اگرچه استفاده‌های آکادمیک و غیرآکادمیک دیگری نیز از آن می‌شود. ادامه مطلب …