نوشته‌ها

1036_XMedical_biomedical_engineering_ventilator

آشنایی کامل با ونتیلاتور – بخش دوم

تنظیمات ونتیلاتور

1) Rate   ادامه مطلب …

1036_XMedical_biomedical_engineering_ventilator

آشنایی کامل با ونتیلاتور – بخش اول

تهویه مکانیکی یا مصنوعی

زمانیکه فرد نتواند خود به خود تنفس راانجام دهد از دستگاه ونتیلاتور یا تهویه مصنوعی استفاده می شود.

ادامه مطلب …