نوشته‌ها

1036_XMedical_biomedical_engineering_ventilator

کالیبراسیون پمپ تزريق

کالیبراسیون پمپ تزريق :

با پيشرفت پزشكي و داروسازي هم تنوع داروها افزايش يافت و هم نحوه استفاده از آنها متنوعتر و در بسياري موارد مشكلتر گرديد. به طوري كه در مواردي لازم شد دارو به صورت قابل تنظيم به بيمار تزريق گردد و به دنبال اين نياز ادامه مطلب …

medical equipment

تماشا کنید : کالیبراسیون تجهیزات

خلاصه ای بر کالیبراسیون فشار

اندازه گیری فشار    ادامه مطلب …