نوشته‌ها

1036_XMedical_biomedical_engineering_ventilator

کالیبراسیون پمپ تزريق

کالیبراسیون پمپ تزريق :

با پيشرفت پزشكي و داروسازي هم تنوع داروها افزايش يافت و هم نحوه استفاده از آنها متنوعتر و در بسياري موارد مشكلتر گرديد. به طوري كه در مواردي لازم شد دارو به صورت قابل تنظيم به بيمار تزريق گردد و به دنبال اين نياز ادامه مطلب …

1034_XMedical_biomedical_engineering_calibration

کارگاه کالیبراسیون عمومی – بخش دوم

مفاهیم مهم در کالیبراسیون ادامه مطلب …

1033_XMedical_biomedical_engineering_calibration

کارگاه کالیبراسیون عمومی – بخش اول

کارگاه کالیبراسیون عمومی – بخش اول

تاریخچه کالیبراسیون ادامه مطلب …