1036_XMedical_biomedical_engineering_ventilator

آشنایی کامل با ونتیلاتور – بخش دوم

تنظیمات ونتیلاتور

1) Rate  

 • بین 8 تا 12 (متوسط 10).
 • Rate  بالا :
  الف- Inhalation injury
  ب- Infant & children
 • rate پایین : COPD (فرصت کافی تخلیه راه هوایی)
 • معیار تنظیم Rate : 1  –  paco2 2- PH 3- تحمل بیمار

2) Tidle volume : 10-15 cc/ kg

3) Peak Inspiratory : 40-100 li/min
تنظیم آن بسته به میزان تنفس خودبخودی بیمار می باشد .

4) O2 Concentration :
در ابتدا جهت اصلاح هیپوکسی FIO2=100%
سپس با کنترل ABG از میزان آن کاسته میشود . (احتمال مسمومیت با اکسیژن)

5) Peak inspiratory presure

6) I/E = ½ یا 1/3

7) Mode :

الف- control mode :
IPPV or CMV
اغلب در یبمار ARDS بکار می رود زیرا جهت Expansion ریه نیاز به peak pressure میباشد.

 • عيب:

1- عدم دخالت بیمار در سیکل تنفسی
2- استفاده از شل کننده کامل جهت بیمار

ب- Assist Control Mode :
هر تنفس بیمار با دستگاه تقویت می شود (Rate تنظیم میگردد)

 • نقص :

1- تقلای تنفسی
2- منجر به الکالوز تنفسی می گردد.

ج- synchronized intermittent mandatory vent (S.I.M.V) :
تنفس ماشینی هماهنگ با تنفس خودبخودی بیمار

 • مزایا :

1- دخالت گاهگاهی بیمار در تنفس
2 – مد مهمی در weaning

 • معایب:

1- هیپروانتیلاسیون
2- الکالوز تنفسی
3- افزایش تقلای تنفسی

د- presure support (PSV) :
در سیکل حجم خاص فشار خاصی توسط ماشین وارد می شود (کمک دستگاه به تنفس خودبخودی بیمار در هنگام weaning)

 • مزایا :

1- کاهش تقلای تنفسی
2- حذف مقاومت لوله تراشه
3- کاربرد  در difficult weaning

 • معایب :

1- عدم کنترل TV : TV>10 cc kg در ARDS ممنوع زیرا منجر                 به تشدید وضعیت تنفسی می گردد.
2- عدم تحمل بیمار با مقاومت راه هوایی زیاد

ه – volume cycled ven :
تنظیم TV بر اساس مقاومت بیمار جهت جلوگیری از overdistention
ونتیلاتور پرتابل:
ونتیلاتورهای ترانسپورت(انتقال)جهت جایگزینی روشهای دستی در اورژانسها یا در وضعیت انتقال بیمار طراحی شده اند.

 

 • PEEP چیست؟ یک Mode نمی باشد ولی در کنار انواع Modeها طراحی می شود   در صورت نیاز → start(5mm/H2O)
 • چرا از PEEP کمک می گیریم؟

1- کاهش شاتت داخل ریوی و بهبود Pao2
2- کاهش Mean air way pressure
3- کاهش  lung volume

 • عوارض PEEP بالاتر از 20 cm/H2O  :

1- باروتروما : پنوموتوراکس
2- کاهش برون ده قلب به علت کاهش برگشت وریدی

 • در چه موقع ممنوع می باشد : 1- تامپوناد      2-پنوموتوراکس فشارنده

تنظیم حساسیت trigger-sensitivity

با تنظیم کلید حساسیت می توان پاسخ تهویه ای دستگاه را با کوشش تنفسی بیمار هماهنگ نمود .در مدcmv کلید حساسیت خاموش است ولی در بقیه کلید را می توان بین 0/5- تا 10- cmm H2O تنظیم کرد. معمولا بین 1- تا 2- تنظیم می شود.

تنظیم کلیدهای اخطار دهنده Alarms

آلارمهای ونتیلاتور از دو نوع دیداری(روشن شدن چراغها) و یا شنیداری هستند.در صورت وجود آلارم بیمار را بررسی کرده ،اگر از دستگاه جدا شده وی را وصل می کنیم و اگر وصل بود و نمی توان به سرعت علت را تشخیص داد بیمار را از بنت جدا کرده و موقتا آمبو می زنیم تا علت مشخص و برطرف شود.


Barotrauma:

1- افزایش حجم ( TV ) : به صورت عادی بین10- 15 cc/Kg تنظیم می شود .

2- افزایش فشار:
الف: افزایش (PIP) Peak airway pressure :باید حدود35cm/H20  نگه داشته شود تا نواحی آسیب دیده ونتیله گردد (Stiff Lung) و در صورت PIP>45 منجر به عارضه می گردد.       (مهمترین مکانیسم)
ب: افزایش PEEP


آلارم اکسیژن
در حد انحراف از FIO2 تجویزی ،الارم می زند که باید علت بررسی شود.می تواند اشکال در منبع اکسیژن باشد.

حتما بخوانید  کالیبراسیون پمپ تزريق

آلارمهای فشار
آلارم محدوده فشار بالاHigh pressure limit
معمولا 10-15 cm h2o بالاتر از حد اکثر فشار دمی درنظر گرفته می شود.حد قابل قبول 40 cmH2Oمیباشد.بعضی علتهای این آلارم شامل افزایش ترشحات،خم شدن لوله ها ، گاز گرفتن لوله توسط بیمار ، برونکو اسپاسم، کاهش کمپلیانس ریه و جنگ با دستگاه هستند.

آلارم فشار دمی پائین Low Inspiration pressure
این اخطار هنگام جدا شدن بیمار از دستگاه ،جدا شدن لوله ها و نشت هوا از لوله ها ، به صدا در می آید.و معمولا مقدار آن 10-5 سانتیمتر آب کمتر از حد اکثر فشار راههای هوائی است.به علت قطع ارتباط بیمار از ونتیلاتور یا وجود  leakاست .

آلارم مربوط به وقفه تنفسApnea
در صورت وقفه تنفسی معمولا حدود 20 ثانیه ،فعال می شود.

اخطا ر مربوط به نسبت دم و بازدمI:E Ratio  
اگر در تهویه اجباری نسبت دم به باز دم  کمتر از 1/1 کمتر شود،فعال می شود.

اخطار مربوط به تهویه دقیقه ای
معمولا به صورت 10-5 لیتر پائینتر و بالاتر از حجم دقیقه ای تنظیم می شود. کاهش آن به دلیل نشت دستگاه وافزایش آن به دلیل افزایش تعداد تنفس یا حجم جاری است.اضطراب ، درد،اسیدوز متابولیک به دلیل هیپوکسی می تواند منجر به افزایش mv  شود


Fighting

 • تعریف : هماهنگی بین بیمار و دستگاه وجود ندارد یعنی بیمار در فاز بازدمی بوده ولی دستگاه سعی در شروع دم دارد .
 • عوارض :

1- افزایش مصرف O2 (تقلای تنفسی ^ )
2- افزایش فشار داخل توراکس
3- کاهش اکسیژناسیون

 • علل :

1- اشکال در set up دستگاه > تنظیم دستگاه
2- اختلالات > CNS  تجویز شل کننده عضلانی
3- افزایش مقاومت راه هوایی > الف- لوله گرفته باشد   ب- پنوموتوراکس
4- pain & Anxiety > نارکوتیک

 

قدم اول درمان در fighting اصلاح هیپوکسی و اسید وباز می باشد.

حدس fight با احتمال انسداد راه هوایی > حذف بیمار از دستگاه و تنفس با آمبوبگ جهت تشخیص مقاومت > مقاومت (+) > CXR جهت تشخیص پنوموتوراکس زیرا > سمع ریه در بیمار زیر ونتیلاتور ارزش ندارد > .پنوموتوراکس (-)  > برونکوسکپی و مشاهده راه هوایی


Weaning & Extubation

 • عوامل مؤثر در زمان weaning :

1- وسعت آسیب پارانشیم ریه
2- واکنش برونکیال
3- توانایی قدرت عضلات تنفسی
4- وضعیت قلبی و عروق

 • معيارهاي weaning :1- FIO2 > 50% با sat 02 مناسب
  2- 7.5 cm/H2O > CPAP/PEEP
  3- پاک شدن انفیلتراسیون در CXR
  4- بیمار هوشیار که توانایی VC~7 cc/kg را داشته باشد .
  5- 8 > rate > 25
  6-  -20 cm/H2O < ~ NIF
  minimal Negative inspiratory Force

متدهای Weaning

I- classic :
ابتدا بیمار را روی مد CPAP گذاشته و در صورت تحمل بکمک (T. Piece) open airway اقدام به wean  می کنیم .
II- IMV & SIMV
III- استفاده از PSV


Nutrition

 • در زمان شروع weaning تقلای تنفسی و نیاز به انرژی در بیمار افزایش می یابد.
 • در زمانی که بیمار زیر ونتیلاتور می باشد بعلت عدم استفاده از عضلات تنفسی دچار آتروفی می گردد که باید در زمان weaning بازسازی گردد که نیاز بارز تغذیه (حتی TPN) را مطرح می سازد.
 • در صورت عدم توانایی در شروع تغذیه انترال باید TPN ظرف 48 ساعت اول آغاز شود.
 • اصلاح هیپوفسفاتمی بعلت یک عامل خستگی تنفسی مطرح می باشد.

شرايط استفاده و نگهداشت

 •  Temp: 10 to +40
 • Humidity: 30% to 75 %
 • O2 supply : 4-5 bar
 • Air supply : 4-5 bar

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *