1036_XMedical_biomedical_engineering_ventilator

آشنایی کامل با ونتیلاتور – بخش اول

تهویه مکانیکی یا مصنوعی

زمانیکه فرد نتواند خود به خود تنفس راانجام دهد از دستگاه ونتیلاتور یا تهویه مصنوعی استفاده می شود.

ventilator

تصویر 1 – ونتیلاتور (ventilator)

موارد استفاده بالینی
1- دپرسیون مرکز تنفسی در CNS به دنبال مصرف بی رویه داروهای تضعیف کننده CNS مثل نارکوتیکها و آرامبخشها یا به دنبال CVA   و یا افزایش ICP.
2- هیپوکسی مقاوم به درمان
3- فلج یا ضعف شدید عضلات تنفسی مثل میاستنی گراوز ،پولیومیلیت،گیلن باره.4- اختلالات ریه و راههای هوائی مثل پنومونی و Flail chest
5- بعد از اعمال جراحی قلب باز
6- درمان کمکی در بیماریهای حاد تنفسی مثل ARDS

معیارهای استفاده از ونتیلاتور
علیرغم تجویز اکسیژن :
pao2<50               PH<7/25
paco2>50        4 >Rate > 35
VC<15 cc/ kg
وظرفیت حیاتی کمتر از 2 برابر حجم جاری باشد.


انواع بنت

ونتیلاتورهای با فشار منفی
زمانی استفاده می شوند که مشکل در ریه بیمار نیست مثلا در اختلالات عصبی عضلانی یا دیافراگم مثل پولیومیلیت،آسیبهای نخاعی و یا در دپرسیون مرکز تنفسی به دنبال خونریزی مغزی ،ادم و آنوریسم مغزی.
مزایا : تهاجمی نیست و نیازی به لوله گذاری ندارد شل کننده عضلانی مصرف نمی شود و در صحبت کردن بیمار اختلالی ایجاد نمی شود.
معایب : کاهش تحرک بیمار و عوارض بی حرکتی ،فشار منفی ایجاد شده بر روی دیگر سیستمها تاثیر منفی دارد و مراقبت پرستاری سخت است.

انواع بنت های فشار منفی :

ریه آهنی یا تانک تنفسی (شبیه اتاقک است)

بدن پوش یا کت بارانی (قابل حمل است)

زره قفسه سینه (حمل  راحت تر ست ولی باعث کمر درد می شود)

ventilator

تصویر 2 – ونتیلاتور (ventilator)

 

 

انواع ونتیلاتور با فشار مثبت

این دستگاهها با وارد کردن فشار مثبت به راههای هوائی و باز کردن آلوئولها باعث عمل دم شده و باز دم به شکل غیر فعال انجام می شود.مورد استفاده بیشتر از فشار منفی دارند.

ونتیلاتورهای با حجم ثابت   volume cycle ventilator
این دستگاه حجم مشخصی از هوا را وارد ریه ها می کند و مقدار فشار ایجاد شده در راههای هوائی برای تحویل این حجم متغییر است و بستگی به کمپلیانس ریه و مقاومت راه هوائی دارد.زمانیکه کمپلیانس کاهش و یا مقاومت افزایش یابد ،مقدار فشار ایجاد شده افزایش می یابد تا حجم دمی به طور کامل به بیمار برسد و این امتیاز دستگاه است.در اختلال حاد تهویه ای استفاده می شود.عیب:گران،سنگین و می تواند فشار راه هوائی را تا حد ایجاد باروترما افزایش دهد.دریچه preassure limit   جهت جلوگیری از همین اتفاق تعبیه شده است.

ventilator

تصویر 3 – ونتیلاتور (ventilator)

ونتیلاتورهای با فشار ثابت pressure cycle ventilator

فشار ثابت و حجم متغیر است و ونتیلاتور حجم جاری را زمانی ختم میکند که فشار راههای هوائی به بیش از حد تنظیم شده برسد،بنابر این حجم متغییر بوده و بستگی به کمپلیانس ریه بیمار ،مقاومت راه هوائی و سرعت جریان دارد.زمانی استفاده می شوند که ریه بیمار سالم است مثلا بعد از عمل جراحی در مرحله ریکاوری و کوتاه مدت و استفاده در بیماران دچار مشکلات حاد تنفسی ممنوع است.

 

ونتیلاتورهای بازمان ثابت Time cycled ventilator

این ونتیلاتورها در فواصل زمانی مشخص هوا را وارد ریه ها می کنند .سیکلهای تهویه از طریق تنظیم تعداد تنفس و یا از طریق تنظیم نسبت دم به بازدم به دست می آید.زمان ثابت و حجم و فشار راه هوائی متغییر است و بسته به کمپلیانس و مقاومت راه هوائی است.
حجم جاری= سرعت جریان× زمان
این نوع در کودکان و نوزادان مصرف دارد.

 

ونتیلاتورهای با فرکانس بالا Jet ventilator

در این نوع ونتیلاتور تعداد تنفس بیش از حد طبیعی و حجم جاری کمتر از حد طبیعی است (حجم جاری =5 -1سی سی به ازای هر کیلوگرم یا 50تا 100 سی سی).و تعداد تنفس 100-150 در دقیقه .این ونتیلاتورها قادرند گازهای شریانی در حد نرمال حفظ کنند.ریه ها به جای ارتعاش ،دچار لرزش می شوند و انتقال گاز از طریق انتشار صورت می گیرد.خطر بارو تروما کاهش می یابد و موارد استفاده در لارنگوسکوپی، جراحیهای قفسه سینه ،تنگی تراشه که امکان اینتوبه نیست و RDS استفاده می شود.
عوارض آن شامل تراکئوبرونشیت،ایجاد فشار مثبت پایان بازدمی و صدمات ناشی از آن است .در آسم  و COPD به دلیل خطر اتساع بیش از حد ممنوع است.

حتما بخوانید  دانلود PDF کتابچه تجهیزات پزشکی

مد ها یا طرحهای تهویه ای Modes or pattern

IPPV (intermitent posetive peresure. V)
دراین مد، ونتیلاتور طوری تنظیم شده است که حجم گاز تعیین شده را در سرعت مشخصی تحویل دهد صرف نظر از اینکه وضعیت بیمار چطور است. این تهویه  حجمی است. وقتی که حجم تعیین شده تحویل داده شد، بازدم برای خارج شدن هوا شروع می شود. از آنجائیکه سازندگان و مدل‌های متفاوت ونتیلاتور وجود دارد،IPPV به عنوان CMV یا VC نیز شناخته می‌شود. این واژه‌ها غالباً به جای یکدیگر استفاده می‌شوند
SIMV(synchronized itermitant mandatory Vetilation)

این مد بیش از آنکه تمام سیکل تنفس را کنترل کند، برای  کمک کردن  به بیمار در نفس کشیدن استفاده می‌شود. از چندین جهت،SIMV مثل IPPV   است. حجم و تعداد تنفس از قبل تعیین شده است ولی بیمار در بین این تنفس‌ها می‌تواند بدون کمک و مانعی تنفس کند. به هر حال قبل از آنکه دستگاه  تنفس تعیین شده را تحویل دهد یک پنجره زمانی  [1] وجود دارد  مریض  بایستی  در این زمان خاص تنفس کند. ونتیلاتور خود را با بیمار تنظیم می‌کند و دم از قبل تعیین شده با تنفس بیمار هماهنگ شده و همراه با تنفس بیمار به مریض داده می‌شود.
این نوع ونتیله به  عنوان مد Weaning (از دستگاه گرفتن) استفاده میشود زیرا حجم گاز تعیین شده را می‌توان کم کرد تا بیمار بیشتر در تنفس  خود تلاش کند. در ادامه این فرایند تنفس‌های تعیین شده، کاهش داده می‌شود که منجر به افزایش تنفس خود بیمار می‌شود. این باعث افزایش تونسیته و موثر بودن عضلات تنفسی می‌شود.
MMV (minute mandatory volum)
حجم دقیقه ای اجباری
یکی از مدهای جداسازی بیمار از دستگاه ونتیلاتور می باشد که در آن حجم دقیقه ای تعیین کننده میزان تنفس بیمار می باشد حجم دقیقه ای از حاصل ضرب حجم جاری و ریت تنفس بدست می آید در این مد تمام پارامترهای قابل استفاده در SIMV بر حسب نیاز قابل تنظیم می باشد و هر گاه MMV بیمار کمتر از حد انتظار باشد دستگاه فعال شده و به صورت SIMV بیمار را ونتیله می کند .
BIPAP(Bifasic Positive Airway Pressure)
یکی از مد های فشاری ونتیلاتور می باشد
معمولا برای weaning استفاد ه می شود  مکانیسم اثر آن ایجاد یک فشار ،ویک جریان هوا در مسیر راه هوائی بیمار است. هرچه تلاش تنفسی بیمار بیشتر وفشار راه هوائی کمتر باشد T.v بیشتری به بیمار می رسد  میزان حجم دقیقه ای با کمک فشار دمی وpeep وf تنظیم
می شود. (فرق آن با CPAPدراعمال فشار متفاوت در د م وبازد م است.)
CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
یکی از مد های فشاری ونتیلاتور می باشد معمولا برای weaning استفاد ه می شود  مکانیسم اثر آن ایجاد یک فشار ،ویک جریان هوای ثابت در مسیر راه هوائی بیمار( دم وبازد م) است. هرچه تلاش تنفسی بیمار بیشتر وفشار راه هوائی کمتر باشد T.v بیشتری به بیمار می رسد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *